Teamet


Hans Eklund

Hans påbörjade sin karriär som socialsekreterare i Kungsbacka kommun efter avslutade socionomstudier i Göteborg 1987. Efter en tid inom narkomanvården i Västra Frölunda flyttade han till Stockholm 1989 för att arbeta med HIV och motivation till vård och behandling. Hans har därefter arbetat med ungdomar i riskzon och startade 1995 sitt första förtag inom socialt arbete med inriktning mot familjehemsbehandling. År 2000 började Hans inom bemanningsbranschen och har sedan dess pendlat mellan den offentliga och privata sektorn. Idag är Hans delägare i Kronan Konsult där han också numer är verksamhetschef.

Mikael Håkansson

Med en bakgrund i forskar- och skolvärlden är Mikael idag delägare i Kronan Konsult. Mikael blev klar socionom 1997 och började då vid Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen med inriktning mot den kommunala missbrukarvården. Mikael har efter sina år av forskningsinriktat socialt arbete arbetat som; skolkurator, föreståndare vid HVB-hem, rektor med inriktning mot elevhälsa, socialsekreterare vid barnenhet och slutligen som konsult inom socialt arbete.Camilla Martinsson

Camilla började som socionomkonsult på Kronan Konsult 2012 och arbetar idag som HR-chef och business partner i bolaget. Camilla tog sin socionomexamen i Oslo och har arbetat med barn- och ungdomsutredningar i både Norge och Sverige. Camilla har även arbetat frivilligt för Röda Korset i Norge med empowerment för ensamstående asylsökande kvinnor. Under åren som barnavårdutredare, både i Norge och Sverige har Camilla uppmärksammat de tuffa arbetsvillkor som många socialsekreterare står inför och valde därav att forska inom arbetsmiljö och hälsa. Camilla har en medicine magister samt licentiatexamen inom området från Karolinska Institutet.


Ali Faily

Efter examen 2006 började Ali att arbeta som socialsekreterare i Skövde kommun på kommunens integrationsenhet. Karriären som socialsekreterare fortsatte sedan på mottagningsgruppen i Spånga-Tensta SDF. De senaste åren har Ali arbetat inom HVB-världen med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn. Han har där arbetat som handledare, samordnare och avslutningsvis boendechef. Ali har därefter under en period arbetat som enhetschef för ett konsulentstött familjehemsföretag innan han började som konsultchef hos oss på Kronan Konsult. Ali har under sina år inom socialt arbete samlat på sig erfarenheter, kunskaper & kurser inom bland annat ledarskap, rekrytering, arbetsrätt med mera.


Ingemar Tidholm

Ingemar påbörjade sin yrkeskarriär 1989 i Upplands Väsby efter avslutad socionomutbildning på Sköndalsinstitutet i Stockholm. Sedan dess har han arbetat som socialsekreterare, familjebehandlare och gruppchef inom den kommunala socialtjänsten och som utredare på akut- och utredningshem för barnfamiljer. Han har också bedrivit samtalsmottagning i egen regi med par- och familjerådgivning, coaching, utbildning och handledning.

Efter fyra år som enhetschef för boenden för ensamkommande flyktingungdomar inom Vårljus AB, anställdes han hos oss som seniorkonsult 2014. Ingemar har haft uppdrag både som chef, utredare och handledare inom IFO samt arbetat med organisations- och verksamhetsutveckling för socialtjänsten. Ingemar arbetar även inhouse med metod- och kvalitetsutveckling samt utbildning och handledning.


Sibell Törnblom

Sibell examinerades som socionom 2014 vid Göteborgs universitet. Sibell har bred erfarenhet utav myndighetsutövning som socialsekreterare då hon arbetat inom försörjningsstöd, på boendeenhet samt ett flertal år som barnsekreterare för ensamkommande barn. Sibell har även tidigare erfarenhet av arbete inom konsultbranschen i Stockholm. Idag arbetar Sibell som konsultchef på Kronan Konsult i Västra Götaland, Göteborg.


INTRESSERAD?
KONTAKTA OSS GÄRNA