Om oss

Kronan Konsult startades med målsättningen att ge ny energi och kreativitet i socialt arbete.


Vår framgång är och har varit vår samlade erfarenhet och övertygelse att bidra till ett nytänkande i socialt arbete.

Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält och socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Företaget skapades 2011 av socionomer som under många år varit verksamma inom både den offentliga- och privata sektorn och med viljan att bidra till innovativa arbetssätt inom fältet.

Vårt kontor finns i Uppsala där också vårt huvudkontor ligger. Vi är inriktade på utredande och uppföljande arbete gällande barn/unga/familj och handläggande arbete inom vuxen, försörjningsstöd samt LSS. Kronan Konsults socionomer har bred erfarenhet av socialt arbete och andra meriterande kunskaper som gör oss särskilt lämpade till att hjälpa kommuner som behöver allt ifrån utredningshjälp till chefsbemanning. Alla konsulter har tillgång till dagligt internt stöd från stabens seniora socionomer. Utöver detta ges kontinuerlig uppföljning och handledning.

Under årens lopp har Kronan Konsult haft ett återkommande samarbete med många kommuner i Sverige. Många gånger har vi upplevt en positiv relation till de människor som vi mött i vårt arbete, från chefer till brukare. Detta betyder mycket för oss, då vi värnar om det sociala arbetet och mellanmänskliga relationer.

Namnet Kronan Konsult har sin utgång från trädkronan. Vi har en grundtanke kring utveckling. Allt som lever växer och utvecklas. Alla delar hänger ihop och är lika viktiga. Det börjar som ett skott och utvecklas till någonting magnifikt av sin egen sort.Vår filosofi på Kronan Konsult är att frigöra de oändliga möjligheter som vi alla bär inom oss oavsett om vi är individer, grupper eller organisationer.

Genom mod att tänka annorlunda och kreativt handlande avslöjas oanade möjligheter som vi annars inte hade sett.Vårt uppdrag

Vår värdegrund

INTRESSERAD?
KONTAKTA OSS GÄRNA