Bemanning

Kronan Konsult stöttar dig med de arbetsuppgifter som belastar din arbetsgrupp. När du tar in oss skapar du andrum för din arbetsgrupp och frigör tid för utveckling och möjlighet att omstrukturera din arbetsplats. Vi blir din partner som ni kan lita på hela vägen. Med åren har vi samlat på oss erfarenhet och duktiga socionomer som delar vår värdegrund och syn på socialt arbete. Vårt urval av kandidater utgår alltid från kompetens och utbildning men också om kandidaten är en person som vi själva skulle vilja möta i en utsatt situation.

Vi åtar oss allt från små till stora omfattade utredningar som är svåra att lägga ut på befintlig personal. Vi åtar oss också specialutredningar som kan handla om jävsituation inom förvaltningen eller beslut från förvaltnings- eller tingsrätt. Våra socionomer har erfarenhet av dokumentationssystem som Paraplyet, Procapita, Magna Cura, Combine, Treserva med mera.