Handledning

Syftet med vår handledning är att bidra till en hållbar personalgrupp. Enligt oss uppnår man hållbarhet då man får möjlighet att dela erfarenheter samt reflektera lösningsorienterat över sin arbetssituation, både i relation till mötet med brukarna, samarbetspartners och det administrativa arbetet. Det kan t.ex. handla om att sortera mellan ”kan, bör, skall-uppgifter” inom socialtjänsten med målsättningen om att man som yrkesutövare både skall kunna vara tillfreds med sig själv samt hinna med sina grundläggande arbetsuppgifter.

Den handledning som Kronan Konsult erbjuder sker i grupp och i dialog mellan deltagarna och handledaren. Nyckeln till lösningen ligger i den process som skapas i det dialektiska förhållandet i gruppen.