Vi erbjuder


Socionom

Förstärkt ledarskap

Kronan Konsult stöttar dig med de arbetsuppgifter som belastar din arbetsgrupp. När du tar in oss skapar du andrum för din arbetsgrupp och frigör tid för utveckling och möjlighet att omstrukturera din arbetsplats. Vi blir din partner som ni kan lita på hela vägen. Med åren har vi samlat på oss erfarenhet och duktiga socionomer som delar vår värdegrund och syn på socialt arbete. Vårt urval av kandidater utgår alltid från kompetens och utbildning men också om kandidaten är en person som vi själva skulle vilja möta i en utsatt situation.

Vi åtar oss allt från små till stora omfattade utredningar som är svåra att lägga ut på befintlig personal. Vi åtar oss också specialutredningar som kan handla om jävsituation inom förvaltningen eller beslut från förvaltnings- eller tingsrätt. Våra socionomer har erfarenhet av dokumentationssystem som Paraplyet, Procapita, Magna Cura, Combine, Treserva med mera.

Kronan Konsult stöttar dig med de arbetsuppgifter som belastar din arbetsgrupp. När du tar in oss skapar du andrum för din arbetsgrupp och frigör tid för utveckling och möjlighet att omstrukturera din arbetsplats. Vi blir din partner som ni kan lita på hela vägen. Med åren har vi samlat på oss erfarenhet och duktiga socionomer som delar vår värdegrund och syn på socialt arbete. Vårt urval av kandidater utgår alltid från kompetens och utbildning men också om kandidaten är en person som vi själva skulle vilja möta i en utsatt situation.

Vi åtar oss allt från små till stora omfattade utredningar som är svåra att lägga ut på befintlig personal. Vi åtar oss också specialutredningar som kan handla om jävsituation inom förvaltningen eller beslut från förvaltnings- eller tingsrätt. Våra socionomer har erfarenhet av dokumentationssystem som Paraplyet, Procapita, Magna Cura, Combine, Treserva med mera.

Utbildning

Handledning

Genom vårt nätverk av kontakter, både internt och externt, har vi möjlighet att skräddarsy utbildningar och föreläsningar utifrån era specifika behov. Behoven kan handla om organisationsutveckling, chefsutveckling, HR-frågor m.m. För mer information kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Syftet med vår handledning är att bidra till en hållbar personalgrupp. Enligt oss uppnår man hållbarhet då man får möjlighet att dela erfarenheter samt reflektera lösningsorienterat över sin arbetssituation, både i relation till mötet med brukarna, samarbetspartners och det administrativa arbetet. Det kan t.ex. handla om att sortera mellan ”kan, bör, skall-uppgifter” inom socialtjänsten med målsättningen om att man som yrkesutövare både skall kunna vara tillfreds med sig själv samt hinna med sina grundläggande arbetsuppgifter.

Den handledning som Kronan Konsult erbjuder sker i grupp och i dialog mellan deltagarna och handledaren. Nyckeln till lösningen ligger i den process som skapas i det dialektiska förhållandet i gruppen.